Singapore: Nghịch lý phát triển Hồ Sĩ Quý *

Tóm tắt: Singapore là hiện tượng kỳ diệu của thế giới ở thế kỷ XX. Từ một thị trấn nghèo qua 3 thập niên với ý chí quyết đoán của người đứng đầu là Lý Quang Diệu, Singapore đã trở thành “thiên đường của chủ nghĩa tư bản”. Năm 2014, GNP đầu người của nước này là 72.000 USD tính theo PPP. Xã hội thịnh vượng. Môi trường trong lành. Quan chức liêm khiết. Cả thế giới muốn bắt chước, nhưng có nhiều điều không thể bắt chước và cũng có nhiều điều người ta không muốn bắt chước. Bởi Singapore phát triển trong những nghịch lý không dễ lý giải, mà nghịch lý lớn nhất là “cất cánh” rồi “hóa rồng” trong môi trường ít nhiều độc đoán, độc tài. Tự do, dân chủ bị quản lý chặt. Nhà nước can thiệp sâu vào đời sống thậm chí đời sống riêng tư của người dân. Kinh tế thị trường sôi động nhưng “bàn tay vô hình” của nó bị điều khiển bởi nhà nước. Tôn vinh đặc thù châu Á nhưng rất gần với phương Tây. Rất chú ý đến tính xã hội của sự phát triển nhưng lại xây dựng thành công một kiểu xã hội tư bản chủ nghĩa.

Luật Doanh nghiệp 2014 - cuộc đột phá về thể chế và 10 điều bạn nên biết

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2014. Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp 1999”, thì Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể chế lần hai, thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân, của doanh nghiệp, theo đó, những gì luật pháp không cấm thì người dân, doanh nghiệp được tự do đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2014 hướng tới sự phù hợp với thực tế kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế góp phần tạo điều kiện mở ra một môi trường kinh doanh thuận lợi phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Luật này sẽ có hiệu lực từ 01/07/2015. Sau đây là những điểm thay đổi quan trọng nhất tại Luật Doanh nghiệp 2014 mà bạn nên biết:

Tham gia tố tụng

Tham gia tố tụng là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Công ty Luật Kosy. Với Luật Kosy, hoạt động tham gia tố tụng luôn được thực hiện bởi các luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm nghề nghiệp. Trong thời gian qua, các luật sư của Công ty Luật Kosy đã tham gia giải quyết rất nhiều vụ án, góp phần tích cực cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng làm sáng tỏ sự thật khách quan, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần bảo vệ công lý, công bằng và dân chủ tại các phiên toà.

Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật là một trong những lĩnh vực hoạt động đầu tiên và chủ yếu của Công ty Luật Kosy. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn giỏi, giàu kinh nghiệm, Luật Kosy luôn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp luật hiệu quả, chuyên nghiệp, chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đại diện ủy quyền

Dịch vụ đại diện theo uỷ quyền của khách hàng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật là hoạt động đa dạng, thường xuyên của các luật sư Công ty Luật Kosy. Với dịch vụ đại diện ủy quyền ngoài tố tụng, các luật sư luôn luôn làm khách hàng hài lòng về thái độ cũng như sự chuyên nghiệp của mình.

Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những tư vấn cụ thể và chi tiết nhất về pháp luật sở hữu trí tuệ, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và xử lý có hiệu quả các vi phạm để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn pháp lý đầu tư

Trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, rất nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài đã mở rộng thị trường, đầu tư tại Việt Nam. Để tiện lợi cho khách hàng, tiếp cận và thâm nhập với thị trường Việt Nam mà không gặp trở ngại về pháp luật, chúng tôi xin cung cấp các dịch vụ về tư vấn pháp lý đầu tư.

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦUTrải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.